Công trình đang xây dựng

Công trình Hyunwoo
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
Cung cấp, thiết kế hệ thống thông gió cho công trình Hyunwon

Công trình DIOSTECH VINA
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
Cung cấp, thiết kế hệ thống ống gió cho công trình DiosTech Vina

Công trình Power Khai Quang
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
Cung cấp, thiết kế hệ thống thông gió cho công trình Power Khai Quang

Công trình Partron Vina
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
Cung cấp, thiết kế hệ thống thông gió cho công trình Partron Vina

Công trình Wisol
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
Cung cấp, thiết kế hệ thống thông gió cho công trình Wisol

Công trình Sam Sung SDV Bắc Ninh
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
cung cấp hệ thống thông gió cho công trình Sam Sung SDV

Công trình Seoul semiconductor- nhà máy Hà Nam
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
Cung cấp, thiết kế hệ thống thông gió cho công trình Seoul Hà Nam

Công trình DIGITECH
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
cung cấp hệ thống thông gió cho công trình Digi Tech

Công trình LG Hải Phòng.
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
cung cấp hệ thống thông gió cho công trình LG Hải Phòng

Dự án Ilshin Phước Đông, Tây Ninh
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 19/09/2020
Cung cấp, thiết kế hệ thống ống gió cho dự án Ilshin

Công trình Samsung SEHC Project HCM Quận 9
Đăng bởi: daesunvn.com   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 12/09/2020
Cung cấp hệ thống ống gió cho các công trình của công trình của Samsung SEHC project HCM quận 9

Các công trình của công ty Spray Auto Tech
Đăng bởi: Admin   Phòng: Ban biên tập   Ngày đăng: 08/07/2017
Công trình
Bài viết mới nhất
19/09/2020 / daesunvn.com
Cung cấp, thiết kế hệ thống thông gió cho công trình Hyunwon
19/09/2020 / daesunvn.com
Cung cấp, thiết kế hệ thống ống gió cho công trình DiosTech Vina
19/09/2020 / daesunvn.com
Cung cấp, thiết kế hệ thống thông gió cho công trình Power Khai Quang
Sản phẩm tham khảo
Băng nhôm
Liên hệ. Giá khuyến mại: Liên hệ

Nhôm cuộn
Liên hệ. Giá khuyến mại: Liên hệ

Tin đã đăng
Copyright 2017 © daesunvn.com