Works completed

1. Hyosung Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system and Fire fighting for Hyosung construction.

6. Lotte Mart
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Lotte mart Construction Time: 8/2009 - 5/2010

Lotte Binh Duong Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Lotte Binh Duong Construction. Time: 8/2013 - 12/2013

Power Logics Vina Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, construct Duct work device for Power Logics Construction Time: 2/2014 - 11/2014

5. Charmvit Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Charmvit Time: 3/2009 - 10/2010

Jeong San Vina Golf House Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, construct Duct system and Air conditioning System for Jeong San Vina Golf House construction Time: 12/2010 - 6/2012

Sung il Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Sung il construction Time: 1/2009 - 7/2011

Lotte Can Tho Constructon
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, construct Device for Lotte Can Tho Construction Time: 11/2014 - 12/2014

Lotte Hue Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, construct Sound Champer Device for Lotte Hue Construction Time: 9/2014 - 11/2014

Lotte Bien Hoa Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Lotte Bien Hoa construction. Time: 8/1012 - 12/2012

Bitexco Tower Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Bitexco Tower construction Time: 8/2009 - 6/2012

4. Kumho Asiana
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Kumho Asiana. Time: 3/2009 - 10/2009

3. Doosan Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Doosan. Time: 4/2008 - 8/2008

Han il Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Hanil Construction. Time: 11/2009- 2/2011

Constructions of Dowoo Company
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Constructions of Dowoo Company. Time: 2/2012 - 3/2013

Formosa Ha Tinh Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, construct Duct work device for Formosa Ha Tinh Construction Time: 2/2014 - 9/2-14

Lotte Pico Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, construct sound champer device diffuser for Lotte Pico Construction Time: 2/2014 - 8/2014

Huyndai State Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Huyndai State Construction. Time: 1/2012 - 12/2012

2. Lotte Mart 1
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply and construct Duct system for Lotte Mart 1 construction. Time: 8/2008 - 6/2009

Caimep Internatinal Terminal Construction
Post by: Admin   Dept: Ban biên tập   Date posted: 7/8/2017 1
Supply, design and construct Duct system for Caimep International Terminal Construction Time: 8/2011 - 2/2012
Construction
Latest Posts
Product code: Ingredient: Galvanized, stainless steel Manufacturer: Guarantee: 12 month Price: Contact
We supply Duct work and Devices for constructions of Hwan Seung Engineering Viet Nam as: SEHC is one the biggest of Sam Sung Corporation in Viet Nam
We supply duct work and Devices for construction of Vina Century Company as: Samborn in Que Vo Industrial Park, Sam Sun Bac Ninh
Product reference
Grill
Call. Giá khuyến mại: Call

Louver
Call. Giá khuyến mại: Call

Posted News
Hà Nội: 024 3525 0629 . Bình Dương: 02743.655.064

Giới thiệu

Công trình đã hoàn thành

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DAE SUN VIỆT NAM
  Thửa đất số 26, Tờ bản đồ số 11, Khu phố Bà Tri, Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: 0274 3655 065 . Fax: 0274 3655 164
CÔNG TY TNHH DAE SUN VINA CONS
  Lô CN 08-2, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Tel: 0222 390 7014/ 0222 390 3214
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DAE SUN VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
  Tầng 23, sảnh B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: 0243 2005 945 . Fax: 0243 2005 945

Kết nối với chúng tôi

Copyright © 2017 DAESUN VIET NAM. All Rights Reserved.