CÔNG TY TNHH DAE SUN VINA CONS NGHIỆP TÚC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHÔNG DỊCH COVID-19

Chống dịch nghiêm túc - Sản xuất tập trung

Công ty Dae Sun kích hoạt công tác phòng chống COVID-19 ở mức cao nhất

Hằng ngày, công ty kiểm tra sức khỏe của công nhân trước khi vào ca sản xuất

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức (Website của Công ty, mạng xã hội, công văn, tuyên truyền trực tiếp...) để truyền tải liên tục, kịp thời những thông tin, khuyến cáo của cơ quan y tế về tình hình dịch bệnh; quán triệt tới CNVCLĐ không chủ quan, lơ là, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là quy định “5K” của Bộ Y tế.

Hiện tại, toàn thể CBCNV và gia đình của họ đều ý thức rõ việc phòng chống dịch COVID-19, tâm lý ổn định, yên tâm công tác và thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Giám đốc Công ty đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch. Kiểm soát y tế tất cả khách đến làm việc tại Công ty. Thực hiện việc giãn cách theo quy định tại các bếp ăn tập thể. Bên cạnh đó là việc dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết; hạn chế đi công tác; triển khai đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay... Trang bị đầy đủ số lượng thuốc, hóa chất, thiết bị phòng chống dịch và cán bộ y tế nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.

Chống dịch nghiêm túc - sản xuất tập trung

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo về tình hình diễn biến của COVID-19 trong những ngày vừa qua, Giám đốc cho biết quan điểm của công ty là không chủ quan, bình tĩnh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và quy định của địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt việc truy vết nhanh các trường hợp F, khoanh vùng và có những biện pháp xử lý triệt để.

Slogan của công ty là "Chống dịch nghiêm túc - sản xuất tập trung". Theo đó, một là chủ động, quyết liệt tập trung công tác truy vết, khoanh vùng để có biện pháp xử lý và thực hiện cách ly phù hợp. Hai là, duy trì sản xuất bình thường tại những khu vực đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ba là, chăm lo đảm bảo đời sống cho người lao động. Bốn là, các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền đến mỗi người lao động về công tác phòng, chống dịch COVID-19.